• ข้อมูลวัดและที่อยู่ 981 total views 71 recent views

    รายชื่อวัดทั่วประเทศ อัพเดท ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 4 กรกฎาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).