• แผนการดำเนินงาน 8781 total views 123 recent views

    แผนสำหรับการบริหารจัดการศาสนบัติกลาง และวัดร้างทั่วประเทศ
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3 สิงหาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).